ESPAI DE TREBALL PELS ESTUDIANTS FORNELLENCS

A LA SITJA JOVE, DE DILLUNS A DIVENDRES DE 16:30 A 20 H.

La Sitja jove està a punt per acollir a tots els estudiants fornellencs i fornellenques  que vulguin disposar d’un espai de treball col·lectiu per poder fer treballs, compartir aprenentatges…, com a resultat del treball establert per la Taula Covid d’aquests darrers mesos, formada per veïns i veïnes de Fornells.

Aquest espai de treball s’afegeix a la ja existent biblioteca municipal situada al mateix edifici de la Sitja amb la diferència que la Sitja Jove, esdevindrà una sala de treball de tipus grupal i col·lectiu, mentre que la biblioteca seguirà essent un espai d’estudi i de treball de tipus individual.

Tot i ser un espai destinat a treballar de forma col·lectiva i amb la finalitat d’oferir un bon ambient de treball, tots els usuaris i usuàries tenen l’obligació de respectar els nivells de soroll, així com la gestió dels espais, equipaments i les instal·lacions que es posen a la seva disposició.

S’adreça a estudiants fornellencs entre 11 i 25 anys d’edat.

La Sitja jove té l’aforament limitat d’acord amb la normativa vigent. Per aquest motiu l’accés restarà restringit únicament a aquells estudiants que prèviament hagin fet la reserva. La prestació d’aquest servei de l’Espai Jove és totalment gratuïta i lliure de taxes.

La reserva de l’espai es pot fer directament a la biblioteca municipal o al correu: fornells@bibgirona.cat i s’ha d’efectuar almenys un dia abans de l’ocupació de la sala. Si aquesta ja té l’aforament complet, se us notificarà mitjançant el correu i podreu fer la reserva per un altre dia. En cas de rebre més sol·licituds que places disponibles, es prioritzarà l’accés a la sala per ordre de sol·licitud. A la reserva caldrà indicar el dia i les hores en què voleu la sala, així com el nom i cognom dels assistents. El dia de la reserva, podeu adreceu-vos directament a la biblioteca on caldrà deixar algun document identificatiu i se us obrirà l’espai de la Sitja jove.