LA VEU DELS INFANTS I JOVES DE FORNELLS

CONTACTE DIRECTE AMB ELS REGIDORS I REGIDORES DE L’AJUNTAMENT DE FORNELLS DE LA SELVA.

La veu dels infants i joves de Fornells és un espai de participació de i per als nens i nenes i jovent de Fornells de la Selva els quals poden fer arribar directament a l’alcaldessa o als regidors i regidores de l’Ajuntament, els seus dubtes, opinions, observacions, propostes, demandes .. en relació a tots els aspectes i les temàtiques del nostre poble. Aquesta iniciativa surt del treball establert per la Taula Covid d’aquests darrers mesos, formada per veïns i veïnes de Fornells.

Aquest espai s’afegeix al ja existent amb l’Escola Forn d’Anells en què l’alumnat del centre en el marc de les relacions amb el context, prepara i dissenya la visita anual a l’Ajuntament, on l’alcaldessa els atén a la Sala de Plens i respon a les demandes i qüestions exposades.

Així mateix, aquest espai també se suma a l’espai d’Atenció Ciutadana a la secció de Tràmits i gestions online que es troba a la web de l’Ajuntament, on tots els fornellencs i fornellenques ens poden fer arribar les seves queixes, suggeriments i propostes.

 

La proposta de veu dels infants està adreçada a nens, nenes i joves de 6 a 16 anys.

Els infants i jovent que vulgui fer arribar les seves propostes ho poden fer per dues vies:

1) escriure un correu a l’adreça: ensenyament@fornellsdelaselva.cat

2) escriure una carta adreçada a l’Ajuntament: c/Antoni Gaudí, 45, 17458 Fornells

En ambdós casos cal indicar: a) l’assumpte: la veu dels infants i joves; b) a quin regidor/a va adreçat; c) el nom i cognoms i l’adreça del sol·licitant.