Telèfons d’interès

 • Ajuntament de Fornells de la Selva
972 47 61 63
 • Biblioteca
972 47 55 11
 • Centre Social (Bar)
972 47 65 15
 • Centre Social (Associació de Jubilats i Pensionistes)
972 47 67 55
 • Dispensari
972 47 68 02
 • Escola Forn d’Anells
972 47 63 31
 • Llar d’Infants Coloraines
972 47 64 39
 • Parròquia
972 47 61 07
 • Piscina municipal
691 480 215
 • Ins Vilablareix
972 40 60 05
 • Servei de taxi
626 765 422
 • Deixalleria de Cassà de la Selva
972 46 46 91
 • Aigua Potable
972 20 20 78
 • Enllumenat públic
972 20 20 78
 • Electricitat Fecsa-endesa
800 76 07 06
 • Gas Natural urgències
900 75 07 50
 • Telefònica avaries
1002
 • Diputació de Girona
972 18 50 00
 • Consell Comarcal del Gironès
972 21 32 62
 • Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
972 20 19 62
 • Xaloc (Servei de Recaptació)
972 20 64 41

872 08 17 91

 • Emergències
112
 • Catsalut Respon
061