Subvencions

 • Convocatòria de subvencions
 • Subvencions atorgades - Resolució

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2022


  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2021

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2020

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2019 subvencions 2019

 • Pla estratègic de subvencions

  El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut subvencional que desenvolupen l’ajuntament i el seu sector públic com a atorgants d’ajuts i subvencions. El Pla també és una eina al servei de la ciutadania per donar a conèixer la política de subvencions.

  Aquest Pla estableix canals de cooperació dirigits a la coordinació dels diferents òrgans de gestió de l’ajuntament i els seus ens públics, que són els que proposen l’establiment de subvencions i ajuts. La finalitat és garantir la major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte fomentar una activitat d’utilitat pública, d’interès social o de promoció.

 • Bases reguladores de subvencions

  Any 2024

  Les bases d’execució del pressupost són normes que estableix la mateixa Entitat Local per a adaptar l’execució del pressupost a la seva pròpia organització. En el marc d’aquestes bases, s’aprova també la base reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Fornells de la Selva.


  Any 2023

  Les bases d’execució del pressupost són normes que estableix la mateixa Entitat Local per a adaptar l’execució del pressupost a la seva pròpia organització. En el marc d’aquestes bases, s’aprova també la base reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Fornells de la Selva.


  Any 2022

  Les bases d’execució del pressupost són normes que estableix la mateixa Entitat Local per a adaptar l’execució del pressupost a la seva pròpia organització. En el marc d’aquestes bases, s’aprova també la base reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

 • Models