Subvencions

 • Convocatòria de subvencions

  Les subvencions de l’ajuntament de Fornells de la Selva són nominatives, és a dir, s’atorgen directament sense convocatòria, ja que estan previstes al pressupost municipal.

 • Subvencions atorgades - Resolució

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2022


  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2021

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2020

  Relació de subvencions atorgades per l’ajuntament de Fornells de la Selva – Any 2019 subvencions 2019

 • Pla estratègic de subvencions

  El Pla estratègic de subvencions és un instrument de gestió, planificació i control de les polítiques públiques de contingut subvencional que desenvolupen l’ajuntament i el seu sector públic com a atorgants d’ajuts i subvencions. El Pla també és una eina al servei de la ciutadania per donar a conèixer la política de subvencions.

  Aquest Pla estableix canals de cooperació dirigits a la coordinació dels diferents òrgans de gestió de l’ajuntament i els seus ens públics, que són els que proposen l’establiment de subvencions i ajuts. La finalitat és garantir la major eficiència i eficàcia en la implementació de les polítiques públiques que tinguin com a objecte fomentar una activitat d’utilitat pública, d’interès social o de promoció.

 • Bases reguladores de subvencions

  Les bases d’execució del pressupost són normes que estableix la mateixa Entitat Local per a adaptar l’execució del pressupost a la seva pròpia organització. En el marc d’aquestes bases, s’aprova també la base reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament de Fornells de la Selva.

  Veure bases (cat). | Ver bases (esp)