Brigada jove 2024

Període per enviar sol·licituds: del 9 al 29 de maig

Ja han sortit les bases per a la selecció de sis joves per la brigada jove, amb la finalitat de possibilitar el primer accés a l’ocupació de nois i noies de 16 a 18 anys.

Destinataris: joves de 16 a 18 anys empadronats a Fornells de la Selva. Aquest any, es reservarà una plaça a joves derivats dels serveis socials de Fornells de la Selva.

Durada del contracte: de l’1 al 31 de juliol, ambdós inclosos

Jornada laboral: 5 hores diàries de dilluns a divendres

  • 1 plaça d’auxiliar administratiu
  • 3 places d’auxiliars per a la llar d’infants
  • 2 places de peó de la brigada

Les sol·licituds s’han d’enviar abans del 29 de maig, preferentment per mitjans electrònics, a través d’instància genèrica des de la Seu electrònica municipal. Cal adjuntar el model normalitzat de sol·licitud juntament amb la documentació detallada a les bases.