Pla de govern i retiment de comptes

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà l’equip de govern de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, més enllà de la seva activitat ordinària.

L’Ajuntament de Fornells de la Selva considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

En aquest apartat podeu consultar diferents documents que resumeixen l’acció de govern de l’Ajuntament o recullen els aspectes més significatius dels diferents mandats.

  • Pla de govern 2023-2027

    Clica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2023-2027 de l’Ajuntament de Fornells de la Selva

  • Pla de govern 2019-2023

    Clica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2019-2023 de l’Ajuntament de Fornells de la Selva

    Clica aquí per descarregar-te el Retiment de Comptes 2019-2023 de l’Ajuntament de Fornells de la Selva