Membres

JxCAT

 • Alcaldessa, Sra. Sònia Gràcia Xuclà
 • Primer tinent d’alcalde, Sr. Francesc Fernández Rodríguez
 • Segon tinent d’alcalde, Sr. Jaume Ribas Faja
 • Tercera tinenta d’alcalde, Sra. Victòria Triola Alsina
 • Sra. Clàudia Menció Linares
 • Sr. Guillem Cuervas Cubero
 • Sra. Yeni Acosta Inchauestegui

IPF

 • Sr. Gerard Prat i Vilà
 • Sr. Toni Torres i Garcia
 • Sra. Núria (Nuri) Oliver i Fluvià

ERC

 • Sr. Francesc Triola i Riera