Torre del governador

És una masia restaurada que actualment acull el nou Ajuntament. Està situat davant l’estació del ferrocarril i data del segle XV.
Com a elements importants a observar, tenim a la façana est, la porta adovellada de mig punt amb carreus de pedra adossats. En el muntant dret d’aquesta porta s’hi veu clarament la cavitat d’una mezuzà (petita cavitat on els jueus guardaven els escrits sagrats) i al damunt, una inscripció hebrea d’una sola línia ubicada en la primera dovella que constitueix l’arrencada de l’arc.
Molt probablement, aquest element arquitectònic procedeix de la sinagoga Major del Call de Girona, desmantellada durant el segle XV.