Locomotora

A l’entrada del poble, al mig d’uns jardins, hi trobem un monument al ferrocarril. Es tracta d’una locomotora construïda al voltant dels anys 60, motor Diesel, amb un pes de 50 tones i una llargada d’onze metres. És una peça de museu, ja que actualment a l’Estat espanyol només en queden tres.