La Sitja

Edifici construït l’any 1968 pel “Ministerio del Agricultura”, destinat principalment a emmagatzemar blat tou i ordi. L’obra en aquella època era molt moderna, ja que tot era automàtic i l’esforç humà era mínim. Inicialment, els transports es feia amb carros.
La superfície construïda en planta és de 504 m² i la seva capacitat màxima era de 3000 TM. Ha estat inactiva, com a centre d’intervenció, des de l’any 1987.

Avui, La Sitja s’ha convertit en el centre cultural del poble. Després de la seva corresponent adaptació podem trobar-hi un hall per recepcions i actes, sala d’exposicions, la biblioteca, el teatre, les aules de música, la cuina i sales de tallers.