La roureda d’en Gener

Prat situat al sud-est del poble, entre el mas Xacó, la via del ferrocarril, la riera Boventó i el límit del terme amb Riudellots.

Fou lloc de trobada molt popular.