La rectoria

La rectoria es troba documentada entre el 1738 i 1796 segons consta en les inscripcions de les seves llindes. L’edifici és d’estructura i composició semblant a les cases de pagès de les rodalies de Fornells.
És d’interès el conjunt arquitectònic i els brancals i cantonades de pedra que s’hi conserven. El rector que governà la seva edificació hi feu posar diverses inscripcions de caràcter espiritual.
Sembla que els bisbes hi residien per passar-hi uns dies de vacances. El fet no és ben segur, tot i que és ben possible que els prelats se servissin de la casa per anar a prendre l’aire fora d’un Girona humida i emmurallada. L’edifici es troba al carrer del Riu núm. 12.