Font de Can Pou i el monòlit del Tet

La font està situada al terme del Mas Pou, del veïnat de la Barceloneta i està datada el 1854.

El monument funerari situat al mateix mas, dedicat al gos Tet és altament original: construït amb rajoles amb tres cossos rectangulars i coronat per una altra coberta piramidal. Honora el cos d’un gos i fonamenta la llegenda del “Gos del Tet” que diu que aquest anava cada dia fins al poble amb el cabàs, la llista de la compra i els diners i adquiria els queviures de la casa. Aquesta intel·ligència del gos feu que els seus amos a la seva mort, li dediquessin un monument.