ESCENARIS 19ª EDICIÓ

TEATRE AL GIRONÈS 2023

Aquesta és la dinovena edició d’Escenaris, un projecte que us presenta cada any tota la programació teatral del Gironès de gener a juny. Amb el suport del Consell Comarcal del Gironès i de la Diputació de Girona, en formen part dinou programadors de teatre professionals de disset municipis de la comarca, entre els quals trobem des de teatres urbans de projecció nacional fins a petits programadors locals de pobles de pocs habitants.

Podeu consultar tota la programació a la web d’escenaris.cat