Quins són es nostres objectius?

Amics del Ferrocarril

La finalitat principal que té el Museu del Ferrocarril de Fornells de la Selva, és la de donar a conèixer el que ha representat el Ferrocarril de Vapor en el nostre país. Per a poder fer això, ha estat fonamental el poder recuperar i restaurar el major nombre de peces i elements relacionats amb els trens de vapor, i a poder ser, de la línia on es troba l’estació (Barcelona- Portbou). Un cop vàrem haver fet aquest pas essencial, va venir el més important, que és, el explicar als grups que ens visiten ( prioritàriament les escoles) el que va significar el vapor en general i la importància que va tenir a l’estació de Fornells.

 

Des del mes de setembre de 1999 fins l’octubre de 2002, hem rebut més de 5.000 visitants, en concepte d’escoles, grups de la tercera edat, casals i altres entitats. Són de gran importància les visites escolars, ja que part de les explicacions, qüestionaris i algunes imatges de vídeo inèdites del vapor, poden veure i tocar peces que difícilment trobarien a qualsevol lloc. Per tant les visites al museu a part de ser una activitat d’oci, tenen un caire pedagògic bastant notable. Vull que quedi constància que les activitats del museu no tenen ànim de lucre, sinó tot el contrari, doncs es realitzen d’una manera totalment desinteressada i la major part de les visites han estat gratuïtes.

 
Jordi Marquès i Vaqué

Ex-president de l’ Associació