Història de l’estació

Amics del Ferrocarril

A partir de mitjans del segle XIX el ferrocarril ja circulava per la província de Girona, passant per la població de Fornells de la Selva. La primera companyia va ser la TBF (Tarragona-Barcelona-França), que posteriorment, a finals del segle XIX, va ser absorbida per la MZA (Madrid-Zaragoza-Alacant). L’any 1923 es va construir l’estació de Fornells de la Selva, que en l’actualitat s’ha convertit en Museu del ferrocarril.

 
RENFE (Red Nacional de Ferrocarriles Españoles), que s’havia constituït a Espanya l’any 1941 mitjançant la fusió de totes les companyies d’ample de via 1674 mm (Norte, Oeste, MZA, Andaluces i d’altres) va clausurar l’estació de Fornells de la Selva l’any 1983-84 a causa del dèficit que suposava.

 
L’estació disposa de vivenda en el pis superior donat que el trànsit de trens nocturns obligava a tenir disponibles a qualsevol hora el factor i el cap d’estació. L’estació de Fornells de la Selva ha tingut molta importància durant la seva història ja que era la més propera a l’estació de Girona, la capital de província, i per ella passaven tot tipus de trens (mercaderies, expressos, correus…) i per aquesta raó l’estació de Girona depenia directament de la de Fornells.

 
Des de la seva clausura fins a l’actualitat, l’estació fa la funció d’abaixador, en el qual un petit nombre de trens regionals tenen parada durant un minut per poder baixar o pujar del tren tant en direcció Girona com Barcelona i, com que no hi ha personal ferroviari a l’estació, el bitllet es paga a l’interventor del tren.

 
L’Associació d’Amics del Ferrocarril, després de molts contactes amb RENFE va aconseguir la cessió de l’estació per tenir-hi la seva seu (a finals de l’any 1996). Després de contactar amb l’Ajuntament de Fornells de la Selva, es va posar en marxa el projecte de construir un circuit de vapor viu al costat de l’estació. Entre l’any 1997 i el 1999 es va fer la restauració total de l’interior de l’estació, convertint-la en l’actual museu del ferrocarril. Actualment, el museu és visitat per escoles i jubilats de tot Catalunya i d’altres parts d’Espanya. Les sales que composen el museu s’han restaurat el més fidelment possible a com era originalment l’estació, la qual cosa ha suposat recuperar el màxim nombre possible de peces de quan l’estació estava en servei.

 
És d’agrair l’ajuda que hem tingut de persones desvinculades de l’Associació que desinteressadament han cedit o donat objectes ferroviaris gràcies als quals el museu s’ha convertit en un dels més ben dotats de material del país.

 
Tot això no hauria estat possible si no hagués estat per les ajudes constants que hem tingut i tenim de l’Ajuntament de Fornells de la Selva, Diputació de Girona, RENFE i d’altres institucions.

 
Jordi Marquès i Vaqué, president de l’associació