RECOLLIDA DE PODA

A DOMICILI CADA DIMARTS

Cal trucar abans del divendres al migdia a l’Ajuntament i deixar el big bag de 1.000 a fora la vorera per la seva recollida el dimarts.

El servei recull el big bag ple i deixa un nou big bag buit.

En cas de no disposar del big bag la primera vegada cal anar a recollir a l’oficina del porta a porta.

Per treure restes vegetals; gespa, fulles, flors seques, herbes, restes hort, … s’ha d’utilitzar un sac de ràfia de 80 litres que es pot recollir a l’oficina del porta a porta, o amb qualsevol bossa de ràfia / cubell de plàstic d’un màxim de 80 litres i que es pot treure cada dia que hi ha recollida d’orgànica.

PELS MESOS D’ESTIU

Durant els mesos de juliol – agost – setembre el servei de poda ( sac de 1.000 litres per restes de poda ) es farà cada 15 dies.

Els dies de recollida seran: 4 / 18 de juliol, 1 / 15 / 29 d’agost, 12 / 26 de setembre.