Membres

  • Sònia Gràcia, Alcaldessa
  • Francesc Fernàndez, 1er Tinent d’alcalde
  • Ester Rafel, 2a Tinent d’alcalde
  • Jaume Ribas, 3er Tinent d’alcalde