Membres

  • Alcaldessa, Sra. Sònia Gràcia Xuclà
  • Primer tinent d’alcalde, Sr. Francesc Fernández Rodríguez
  • Segon tinent d’alcalde, Sr. Jaume Ribas Faja
  • Tercera tinenta d’alcalde, Sra. Victòria Triola Alsina