Història i dades

El municipi

Vista del municipi
Vista del municipi

El terme municipal de Fornells de la Selva té una extensió de 11,84 Km2 i una altitud mitjna de102 m. Pertany a la comarca del Gironès i està a la vall mitjana de l’Onyar, estès a banda i banda del riu, al pla de Girona.

El seu límit septentrional es troba annexat a Girona mitjançant l’antic municipi de Palau-Sacosta. A llevant, afronta amb el Quart d’Onyar i Llambilles i a migdia, seguint en part la riera de Boventó, amb el de Campllong; al sud-oest, amb la roureda d’en Gener, afronta amb Riudellots de la Selva; a ponent, el límit del terme passa més enllà de la carretera N-II, que recorre la seva part oest, tot vorejant Aiguaviva i Vilablareix.

El territori és pla, drenat pel riu Onyar, que conforma un meandre situat gairebé totalment dintre del municipi. També hi passa el ferrocarril de Barcelona a Portbou, que té una estació en el nucli urbà. Dintre del terme municipal hi ha els veïnats de la Barceloneta, de la Selva, del Mas Cases i del Mas Serra, i la urbanització Fornells Parc, així com nombroses masies.

En línies generals l’ambient és mediterrani amb una pluviositat mitjana de 771,12 l/m2 i any.